Experiment met legale wietteelt

//Experiment met legale wietteelt

Experimenteren met legale wietteelt staat op de agenda in 2018

Het nieuwe kabinet wil een proef doen met legale hennepteelt om te kijken of dat een oplossing is voor de omstreden gedoogconstructie die voor wiet geldt. Deze proef zou gedeeltelijk een einde kunnen maken aan de criminele organisaties die momenteel bij het kweken van wiet zijn betrokken.
De “zogenaamde” overheidswiet zal straks landelijk geteeld worden en deze zal bij ongeveer zes tot tien gemeenten worden verspreid. Deze test is bedoeld om te kijken of middels legale teelt er minder criminaliteit zal zijn en of er minder schadelijke bestanddelen in de wiet te vinden zullen zijn.
Gemeenten die geïnteresseerd zijn kunnen zelf initiatief nemen en zich aanmelden voor deze pilot. Het zal met name gaan om (middel)grote steden.

Afname van drugscriminaliteit
Er zal straks een onderneming worden toegewezen die vanuit de overheid goedkeuring krijgt om wiet te gaan telen. Hoe en wie dat precies gaat regelen is vooralsnog onbekend.Zo is natuurlijk de hoop gevestigd op een afname van de criminaliteit rondom wietteelt.
Een coffeeshop mag wiet verkopen (lees: het is gedoogd), maar het inkopen van wiet dat mag gek genoeg niet. Aan de welbekende “achterdeur” wordt dus vaak zaken gedaan met “duistere” figuren.
Verder zal er straks moet gaan blijken wat de impact zal zijn op de gezondheid met gereguleerde teelt want er zitten nu nog altijd veel schadelijke stoffen in illegale cannabis.

Doorbraak
Nu we als klein landje eindelijk eens gaan experimenteren met legale teelt kunnen we zeker wel een mijlpaal noemen. “Hier wordt namelijk al veel en veel te lang alleen maar over gesproken. Het is best bijzonder te noemen dat de nieuwe regeringspartijen een go hebben gegeven want D66 wil graag legaliseren maar de christelijke partijen als ChristenUnie en CDA zijn hier nimmer voorstander van geweest.”

Gemeenten willen graag
Steeds meer gemeenten vragen om legalisering daar de overlast van wietcriminaliteit aanzienlijk toeneemt.
Ook is ons beleid enigszins achterhaald in vergelijking met Amerikaanse Staten en bijvoorbeeld Uruguay, juist daar waar ons kleine landje ooit zo progressief was.

100 miljoen euro
Er komt met Rutte III nu een “Ondermijningsfonds”!
Daarin is 100 miljoen beschikbaar om de criminaliteit rondom drugs aan te pakken. Dit geld wordt aangewend om drugspartijen op te sporen en daders te pakken.
Het nieuwe kabinet continueert de aanpak tegen drugscriminaliteit dus nog steeds.

By |2018-02-12T20:06:45+01:00oktober 7th, 2017|