Voorlichtingscampagne bij aanvang van legale wiet

//Voorlichtingscampagne bij aanvang van legale wiet

Wiet experiment

Wanneer de overheid met legale wiet gaat aanvangen, zal er tevens een campagne worden gestart waarbij over de risico’s van wietgebruik zal worden geïnformeerd. Via deze wijze zal er moeten  voorkomen dat dit wietexperiment , met als finale doel legalisering,  het gebruik van cannabis als “normaal” doet voorkomen.

Via de Amsterdamse coffeeshops als officieel verkoopkanaal, zullen kopers pro-actief worden gewezen op de risico’s van het gebruik. Op het omhulsel van de legale wiet is het de bedoeling dat wordt aangegeven hoe de samenstelling eruit ziet. Met andere woorden: hoeveel thc en cbd bevat het wietje, maar ook zal er een uitleg worden gegeven over de risico’s die het met zich meebrengt voor de gezondheid.

Dit staat zo omschreven in een reeds bestaand concept. Het document is inmiddels voor advies gestuurd naar de politie, het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, de Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd (IGJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Vijf jaar

De totale legalisatie pilot gaat in zijn totaliteit 5 jaar duren en twee maanden. Het voorstel moet nog langs de eerste kamer waar het een klap met de hamer moet gaan krijgen ter goedkeuring. Het is wat dat betreft zeer aannemelijk dat de wet uiteindelijk pas eind 2019 of begin 2020 zal ingaan. De intentie is uitgesproken dat er in zes tot tien gemeenten legale wiet verkocht zal gaan worden en de aldaar gehuisveste en betreffende coffeeshops zullen worden voorzien van op kwaliteit gecontroleerde hennep.

De zogenaamde legale wiet zal worden geteeld en geleverd voor een termijn van vier jaar. Daarna wordt er een zogenaamde afbouwfase aangehouden met een max van zes maanden. Een nog nader aan te wijzen evaluatiecommissie zal vervolgens binnen vier maanden een evaluatie gaan maken, dus een en ander op papier gaan zetten. Daarna zal het kabinet binnen uiterlijk vier maanden een standpunt aan het parlement moeten doen toekomen. Er zijn inmiddels critici die beweren dat het experiment in strijd zou zijn met internationale verdragen.

Wordt vervolgd….

By |2018-04-04T19:45:18+02:00april 4th, 2018|